Website Logo

Rada Fundacji „Panteon Narodowy”

Radę Fundacji „Panteon Narodowy” tworzy minimum 15 przedstawicieli Fundatorów, wśród nich Rektorzy Uczelni, Metropolita Krakowski oraz Prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Dodatkowo członkami Rady mogą być osoby fizyczne lub prawne, nie będące statutowymi członkami Rady Fundacji. Aktualny skład Rady Fundacji „Panteon Narodowy”:

 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Przewodniczący Rady Fundacji,
 • prof. dr hab. Andrzej Białas - Polska Akademia Umiejętności,
 • prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny,
 • J.E. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski - Metropolita Krakowski,
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak - Uniwersytet Pedagogiczny,
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior - Politechnika Krakowska,
 • prof. dr hab. Stanisław Krawczyński - Akademia Muzyczna,
 • prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - Uniwersytet Jagielloński,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady - Uniwersytet Rolniczy,
 • prof. dr hab. Dorota Segda - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Akademia Sztuk Pięknych,
 • prof. dr hab. Aleksander Tyka - Akademia Wychowania Fizycznego,
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak - Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II,
 • Ks. prof. dr hab. Jan Machniak - Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Krakowie.