Budowa obiektu kulturalno-edukacyjnego

Krypty Panteonu Narodowego powstałego w 2010 r. są dzisiaj miejscem spoczynku wybitnych Polaków, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, w tym ostatnio pochowanych: Krzysztofa Pendereckiego i Adama Zagajewskiego. Zlokalizowane pod prezbiterium kościoła św. św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ulicy Grodzkiej (Droga Królewska) przylegają bezpośrednio do wirydarza kościoła.

Na terenie wirydarza planowane jest wybudowanie obiektu kulturalno-edukacyjnego, który w następnym etapie prac, wyposażony w najnowocześniejsze technologie, pokaże odwiedzającym polski wkład w światową cywilizację poprzez prezentację osiągnięć wybitnych Polaków.